Resmi Gazete’de bugün (27.09.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/115, K: 2023/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2018/14133 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2019/25202 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2020/5084 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x